Fiyat Listesi

LOGO BORDRO PLUS FİYAT LİSTESİ 

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel açıklamalar

1.  Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.

2.  Tüm fiyatlar Türk Lirası(TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

3.  Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

4.  Logo Bordro Plus'ta "Çalışan, Kullanıcı ve Modül Bazlı" lisanslama modeli uygulanmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

5. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.

6. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;

  • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir.
  • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.

7. LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılır.

8. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabilirler.

9. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.

10. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır.

11. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.

12. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda uygulanır

 

LEM  olmayan durumlarda uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Logo Bordro Plus (1)(2)(3)(4)(5)

 

 

─ Logo Bordro Plus Ana Paket

 

 

Logo Bordro Plus ana paket (100 çalışan)

7.300

-

Logo Bordro Plus çalışan artırımı +100

3.700

4.150

Logo Bordro Plus çalışan artırımı +250

5.950

6.550

Logo Bordro Plus çalışan artırımı +500

9.900

10.850

Logo Bordro Plus çalışan artırımı +1.000

16.350

18.000

Logo Bordro Plus çalışan artırımı +5.000

61.750

67.900

Logo Bordro Plus çalışan artırımı +10.000

116.100

127.700

─ Kullanıcı artırımları

 

 

Logo Bordro Plus kullanıcı artırımı +5

5.800

6.400

─ Logo Bordro Plus modül ve ek paketler (7)

 

 

Logo Bordro Plus ücret simülasyonu

5.150

5.700

Logo Bordro Plus otomatik katılım entegrasyon modülü

2.150

-

─ Yabancı dil (ek dil) paketleri (8)

 

 

Logo Bordro Plus ek dil paketi

5.200

5.750

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda uygulanır

 

LEM  olmayan durumlarda uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Logo Bordro Plus geçiş setleri

 

 

Logo GO Bordro'dan geçiş

-

1.610

Logo Tiger Bordro’dan geçiş

-

1.490

Logo Tiger2 Bordro'dan geçiş

-

1.310

─ Ek ürün ve hizmetler (9)(10)

Cepsiz bordro zarfı (1.000 adet)

540

Cepli bordro zarfı (1.000 adet)

540

Şifreli bordro zarfı (1.000 adet)

955

─ İş akış yönetimi (11)(12)

 

 

Logo Flow ana paket

54.400

 

─ Açıklamalar

─ Logo Bordro Plus

1. Logo Bordro Plus; sicil yönetimi, bordro, izin yönetimi ve borç avans yönetimi özelliklerini içerir.

2. Logo Bordro Plus ana paketi, 100 çalışanlıdır. Bu çalışan sayısının aşıldığı durumlarda çalışan sayısı artırımı alınması gerekmektedir. çalışan sayısı, tüm çalışma alanlarındaki aktif personel sayısına göre belirlenir. Logo Bordro Plus çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları, çalışan sayısı hesaplamasına dahil edilmez.

3. Logo Bordro Plus’da Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.

4. Logo Bordro Plus kullanıcı sayısı 10'dur. Daha fazla kullanıcının tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, kullanıcı artırımı alınması gerekmektedir.

5. Logo Bordro Plus ürünü tek başına ya da bir opsiyon olarak Logo Go Wings, Logo GO 3, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise,Logo Tiger Wings, Logo Tiger Wings Enterprise çözümlerine ek eLogo İSG çözümü ile entegre çalışabilmektedir.

─ LEM

6. TLogo Bordro Plus LEM oranı kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı, çalışan sayısı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13'ü alınarak hesaplanır.

─ Opsiyonlar

7. Logo Bordro Plus otomatik katılım modülü AvivaSA, Anadolu Hayat Emeklilik ve Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketleri ile entegre çalışmaktadır.

8.Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 5.200x2=10.400 TL ödemelidir. 

9. Cepli bordro zarfı 2 nüshadan oluşup üst kısmı açıktır ve en alt kısımda para koymak için bir zarf bulunmaktadır.

10. İŞifreli bordro zarfı ise 3 nüshadır, üst kısmı 2 nüshadan oluşur ve kapalıdır. 3.nüshası imzalanıp İK'ya teslim edilmek üzere yapılmıştır.

─ İş Akışı Yönetimi

11. Logo Flow ana paket 200 kullanıcı içermektedir.  Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca kullanıcı artırımı satın alınması gerekmektedir. Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir. Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir.

─ İş Akışı Yönetimi Kullanıcı Artırımları

LEM  OLAN  DURUMLARDA     UYGULANIR

LEM   OLMAYAN    DURUMLARDA     UYGULANIR

Logo Flow kullanıcı artırımı +20

12.150

13.350

Logo Flow kullanıcı artırımı +50

22.950

25.200

Logo Flow kullanıcı artırımı +100

43.000

47.250

Logo Flow kullanıcı artırımı +200

77.750

85.450

 

12. Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13'üdür.