Logo Çözümleri

 

 

Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda insan faktörü başarı grafiğini yükseltmede belirleyici oluyor. Bunun bilincine varılmasıyla insan kaynakları departmanlarının da her geçen gün stratejik değeri yükseliyor. Bu doğrultuda insan kaynakları süreçlerinin hızlı ve verimli yönetimine verilen önem artıyor. İş süreçlerinin verimliliğini artırmanın gerekliliği göz önüne alınarak geliştirilen Bordro Plus, çalışanların tüm bordro süreçlerini eksiksiz yönetmenize olanak sağlıyor. Bordro Plus’ın Tiger HR ile tam entegrasyonu sayesinde insan kaynağı süreçlerinizi yönetmek artık daha kolay!

Organizasyonel Bilgilerinizi Kayıt Altına Alarak Kolaylıkla Takip Edin

Bordro Plus ile firmanızda çalışan insan kaynağını verimli bir şekilde yöneterek, kurumunuzun hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bordro Plus; mevcut insan kaynağınızı en doğru şekilde pozisyonlandırmanıza olanak sağlarken, devam eden süreçte kurum içi motivasyonunuzun artmasına ve işlem takip kolaylılığı sayesinde operasyonel maliyetlerinizi de düşürmenize olanak sağlar. Sunduğu esnek yapı ve zengin ürün özelliklerinin yanı sıra kolay kullanım özelliği ile zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Bordro Plus temel modülü Sicil Yönetimi’ne ihtiyaçlarınız doğrultusunda Ücret Simülasyonu Modülünü de ekleyerek uygulamayı zenginleştirilebilirsiniz.

Çalışanların Tüm Bilgilerini Tek Ekran Üzerinde İzleyin

Çalışanlarınızın işe giriş ve çıkış işlemleri  başta  olmak  üzere  detaylı  veri  girişi  yapabilmenize  olanak  sağlayan  Sicil Yönetimi Modülü ile;

 • İşe giriş ve çıkış işlemlerini kolaylıkla takip edebilir,
 • Sicil kartı üzerinde fotoğraf veya imza gibi görsel bilgi saklayarak bilgileri kişiselleştirebilir,
 • Ayakkabı numarası, eldiven ölçüsü, baret ölçüsü gibi giyim bilgileri takip edilebilir,
 • Çalışanlara verilmiş olan ödül veya ihtarlar personel kartı üzerinden detaylı olarak takip edilebilir,
 • Sendika üyelik bilgileri takip edilerek, aylık sendika kesintilerinin otomatik olarak bordrodan kesilmesi sağlanabilir,
 • Sicil kartı üzerindeki bilgileri e-posta ile paylaşabilir,
 • Dokümantasyon takip özelliği ile sicil kartından istenilen dosyalara ulaşabilir,
 • Toplu ücret ayarlama özelliği ile zamandan tasarruf ederek hataları minimize edebilir,
 • Çalışanlarınıza zimmetli duran varlık takibini yapabilir,
 • Kullanıcı tanımlı alanlar sayesinde raporlama yaparak puantaj yansıtabilir,
 • Zaman izli kayıtlar sayesinde tüm sicil ve kanun bilgilerindeki değişikliklere, atamalar ile ilgili bilgilere eksiksiz olarak ulaşarak geçmişe yönelik raporlama yapabilir,
 • Toplu atama özelliği ile Kurum-İşyeri-Bölüm-Birim değişikliklerini daha kısa zamanda toplu olarak yapabilir,
 • Eski personel takibi ile işe tekrar alınan personelin işlemlerini yeni kayıt açmadan aynı sicil kartından yürütebilirsiniz.

Bordro Süreçlerinize Hız Katın

İnsan kaynakları sürecinizi hızlı ve verimli yönetmenize olanak sağlayan Bordro Modülü ile;

 • Puantaj ve ücret bilgilerini tablolama aracı ile daha hızlı işleyerek tek işlem ile programa aktararabilir,
 • Puantaj hesaplamalarında formül kullanımıyla hakların, ödemelerin ve puantaj değerlerinin hepsi ya da çoğu aynı olan çalışanların her biri için ayrı ayrı hesaplama yapmak yerine toplu puantaj yapabilir,
 • Puantör Girişi seçeneği ile çalışanların günlük çalıştığı saatleri puantör olarak girerek Excel’den aktarabilir ve toplam olarak puantaj kartına yansıtabilir,
 • Puantör Veri Aktarım işlemi ile önceden açılmış puantaj kartlarına filter seçeneği üzerinden belirlenen bir personele ait puantaj kartlarına çalışma saatleri toplamını aktarabilir,
 • Dövizli maaş, borç/avans ve raporlama işlemleri yapabilir,
 • Hesaplama dönemlerini ödeme günlerinize göre uyarlayabilir,
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe Giriş Çıkış Belgesi, E-bildirge gibi belgeleri hazırlayıp program içinden SGK’ya aktarabilir,
 • İşyeri bazında dönem kapatarak puantaj hesaplayabilir,
 • Aynı gruba bağlı tüm kurumların bordro işlemlerini tek bir yerden toplu olarak takip edebilir,
 • Tahakkuk toplamları, masraf merkezi dağıtım raporu, kıdem ihbar yükü gibi iş akışını kolaylaştıracak ve hız kazandıracak raporları kolay bir şekilde alabilir,
 • Çalışanların maaş bordrolarını e-posta ile gönderebilir,
 • Asgari ücretin SGK taban matrahının altında kalması durumunda hesaplamalar yapar ve bunu bordroya otomatik yansıtabilir,
 • GO 3, Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ile entegrasyon sayesinde bordro ve borç işlemlerini muhasebeleştirebilir,
 • Hatırlatıcı özelliği ile tüm resmi bildirgelerin son basım tarihleri ve zaman aşımları konusunda uyarı alarak yine bu menü üzerinden ilgili işleme doğrudan erişim sağlayabilir,
 • Teknokent, Ar-Ge ve diğer tüm istihdam yasaları ve teşvikleri hesaplayabilirsiniz.

Borç-Avans İşlemlerini Bordro Plus ile Takip Edin

İnsan kaynakları süreçlerinin en hassas ve takip gerektiren aşamasını sorunsuz bir şekilde yönetmenize olanak sağlayan Borç-Avans Yönetimi Modülü ile;

 • Çalışanlarınızın iş avansları, maaş avanslarını takip edebilir,
 • Farklı borç tanımlamaları yaratabilir Çalışanlarınızın borçlarını (iş avansı, maaş avansı, taksitli borç vs) taksitlendirilip, ödeme planlarını belirleyebilir,
 • İcra, nafaka gibi borçlar için ücrete göre kesinti yapılacak rakamı belirleyerek, formülüze edebilirsiniz.

Çalışan İzin İşlemlerini Kolaylıkla Takip Edin

Çalışanlarınızın izinlerini en doğru şekilde planlamanıza ve izlemenize olanak sağlayan İzin Yönetimi Modülü ile;

 • Çalısanlarınızın çalışma saatlerini, takvimlerini yakından takip edebilir,
 • İzin hakedişlerini hesaplayabilir,
 • İzin hakedişleri farklı olan gruplar var ise ayrı ayrı izin grupları tanımlayabilir,
 • Farklı izin tipleri tanımlayarak bu tanımlamaların raporlamalarını yapabilir,
 • Yasal izin defteri, çalışanlarınızın yasal yıllık izni hak ettiği tarih, yıllık izin süresi gibi işlemleri yönetebilirsiniz.

Süreçlerinizi Otomatize Ederek Hataları Önleyin

Tüm süreçlerinizi otomatize etmenize ve hataları önlemenize olanak sağlayan İş Akış Yönetimi Modülü ile;

 • İşlemsel veya yönetimsel süreçlerinizi elektronik ortama taşıyabilir,
 • Süreçlerinizi daha izlenebilir ve yönetilebilir hale getirebilir,
 • Aynı veya farklı tipteki kullanıcıların bilgi göndermesini, iş isteğinde bulunmasını ve istek sonuçlarını takip etmelerini sağlayabilir,
 • Belirli bir akışa bağlı olan süreçleriniz için tanımlamalar yapabilirsiniz. Örnek olarak yeni işe başlayan bir çalışan için veri girişi yapılması gereken kartları sırasıyla sisteme tanımlayabilirsiniz Bu özellik sayesinde kartlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işlem adımlarınızı kolayca yerine getirebilirsiniz.

Verilerinizi Doğru Analiz Ederek Stratejik Kararlarınızı Belirleyin

Değerli kurumsal verilerinizi doğru kararlara dönüştürmeye olanak sağlayan Analiz ve Raporlama Özelliği ile;

 • İş tanımları ve süreçlerinizi etkin yönetebilir,
 • Çalışanların veya insan kaynakları süreçlerinin risklerini belirleyerek risk analizi yapabilir,
 • Risk ve fırsatlara ilişkin daha açık ve geliştirilmiş stratejik iş kararları vererek operasyonel sürprizleri en aza indirebilir,
 • Rapor Tasarım Aracı ile işlemlerinizi kaydedeceğiniz standart formları ve bu işlemlerin sonuçlarını analiz ederek gerekli kararları vermenizde yardımcı olacak standart raporları herhangi bir programlama yapmadan kolaylıkla elde edebilir,
 • Kolay Tasarım Aracı ile raporlarınızda çok çeşitli görsel değişiklikler yapabilir, şirket logosu gibi çizim ve grafikleri ekleyebilir, zengin formül kullanımı ile sistemde tutulan alanlara ek yeni alanlar tanımlayıp e-posta ile raporlarınızı bir başka kullanıcıya gönderebilir,
 • Pivot Tablolama özelliği ile analiz gerektiren veya karar süreçlerini etkileyecek olan verilerinizi esnek bir şekilde düzenleyebilir,

Rapor Üretici ile kullanıcılara ürün veri tabanındaki her türlü bilgiye sorgulama cümleleri ile ulaşabilme ve sonuçları rapor formatında alabilme imkanı sağlayabilirsiniz.

Bordro Plus’ın Yardımcı Araçları ile İş Yükünüzü Hafifletin

Bordro Plus, günlük operasyonel iş süreçlerinizde zamandan tasarruf edebileceğiniz, takip ve kontrol yükünüzü azaltabilecek ve hataları minimize edecek Doküman Yönetimi ve Görev Zamanlayıcı gibi araçlar sunar. Aynı zamanda şirket içi operasyonel ihtiyaçlarınıza yönelik alacağınız ek modüllerle de operasyonel iş yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Doküman Yönetimi’nin doküman-kayıt ilişkisi kurma özelliği sayesinde çalışanlarınızla ilgili arşivlemeniz gereken dokümanları sisteme yükleyebilir, talep edilmesi halinde e-posta ile paylaşabilirsiniz. Böylece evraklarınızı elektronik ortamda muhafaza ederek, evrak işlerinizde zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi gibi işlemlerde harcanan emek, zaman ve masraflarınızı en aza indirerek kaynak kullanım verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Görev Zamanlayıcı; takviminize tanımladığınız görevlerinizi zamanı geldiğinde otomatik olarak sizin adınıza çalıştırmaya başlayarak her görevin başlangıcında ve tamamlanması durumunda uyarının sizinle paylaşılmasına olanak sağlar. Görevin tamamlanması ile birlikte bütün sonuçları ilgili/ilgililere e-mail veya SMS ile gönderir. Tüm bu özellikler sayesinde gün içinde yapmanız gereken pek çok rutin operasyonel işlemi otomatize ederek zaman tasarrufu sağlayabilir, daha stratejik işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

Ürüne ek modül olarak satın alabileceğiniz Ücret Simülasyonu modülü ile çalışanlarınızın tüm zam oranlarını (yemek, ikramiye, maaş oranları gibi) yıllık ve çeyrek dönemler başta olmak üzere zaman kısıtlaması olmadan da hesaplayarak, bütçe simülasyon çalışmaları hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda çalışan sayınızda yapacağınız değişikliklerin bütçenize getireceği maliyet yansımalarını da hazırlayacağınız similasyon çalışmaları ile ölçümleyebilirsiniz.

BES Otomatik Katılım Modülü ile Zaman Kazanın

Bireysel emeklilik şirketleri ile gerçekleştirilen entegrasyonlar sayesinde, düzenleme kapsamındaki operasyonlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. Logo Bordro Plus Otomatik Katılım modülü ile sözleşme açılış işlemlerini, sözleşmelere aktarılacak katkı payı tahsilat süreçlerini Bordro Plus üzerinden gerçekleştirerek, katılımcılarınızın güncel durumlarını kolayca sorgulayabilirsiniz.