Fiyat Listesi

LOGO GO 3 KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir. 

Genel açıklamalar

1. Fiyat listesinde  bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından  tavsiye edilen son kullanıcı  fiyat ve koşullarıdır.

2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir,  fiyatlara KDV dahil değildir.

3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde,  geçerli LEM sözleşmesi  olup olmama  durumuna  göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

4. LEM; kullanılan  ürünlerin  en güncel sürümlerine,  bu kapsamda  eklenen  yeni özelliklere  ve performans  iyileştirmelerine   sahip olunmasını  sağlayan  ve satın almak istenen kullanıcı,  çalışan, firma artırımları  ve modüller  için özel fiyatlardan  faydalanılmasını  sağlayan  bir abonelik  sistemidir.

5. Yeni ana paket alımlarında  1 yıllık LEM bedelsizdir.  Ürün geçişlerinde  ise;

 • Aynı segmentteki  bedelli ve bedelsiz geçişlerde,  önceki ürüne ait LEM geçerliliği  yeni üründe devam ettirilecek  şekilde (aynı başlangıç  ve bitiş tarihleriyle)  yeni ürüne LEM verilir.
 • Üst segmente  bedelli geçişlerde;  yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla  1 yıllık bedelsiz LEM verilir.

6. LEM geçerlilik  süresi 1 yıldır. Yenileme  tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden  itibaren başlatılır.

7. LEM’i, bitiş tarihinden  önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen  kullanıcılar  sadakat indiriminden  yararlanarak  LEM’lerine  avantajlı  fiyatlar üzerinden  sahip olabilirler.

8. LEM geçerliliğini  yitirdiği durumda,  “LEM olan durumlarda  uygulanan  fiyat” ile alınan ek ürünlerin  kurulumu  gerçekleştirilemez.

9. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde  yenilenmeyen  LEM’ler için Geçmişe  Yönelik LEM alınmalıdır.  Geçmişe  Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin  %10 fazlasıdır.

10. LEM fiyatı, üründeki  en güncel konfigürasyona  bakılarak  (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma   artırımı)  hesaplanır.  Kullanıcı  artırımları,  satın alındıkları  andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar  (modüller)  için ise LEM fiyat hesaplaması;  LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının  üzerinden  1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu  ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına  dahil edilir.

11. LEM fiyatlarına  yetkili Logo İş Ortakları’nın  servis, kurulum  ve yükleme  gibi hizmet fiyatları dahil değildir.

 

Ürün açıklaması

 

LEM olan durumlarda  uygulanır

 

LEM olmayan  durumlarda  uygulanır

 

Fiyat

Fiyat

─ Ana paket⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

 

 

Logo GO 3 ana paket (1 kullanıcı)

8,950

-

─ Kullanıcı  Artı rımları⁽⁴⁾

 

 

Logo GO 3 kullanıcı  artırımı +2

4,800

5,250

Logo GO 3 kullanıcı  artırımı +5

11,050

12,150

Logo GO 3 kullanıcı  artırımı +10

17,400

19,150

─ Opsiyonlar(5)(6)

 

 

Logo GO 3 e-İhracat  işlemleri  modülü

4,800

5,250

Logo GO 3 ExcelTrans

5,000

5,500

─ Perakende (7)

 

 

Logo GO 3 Perakende

4,250

4,650

Logo GO 3 Barkod etiket tasarımı ve basımı

2,150

2,400

─ İş akış yöneti mi (9)

 

 

Logo Flow ana paket

54,400

Yabancı  dil paketi (58)

 

 

Logo GO 3 ek dil paketi / 1 dil

6,500

7,150

e-Çözümler(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)

─ e-Fatura

 

 

Logo GO 3 Connect Fatura (1 firma)

5,100

5,650

Logo GO 3 e-Fatura sunucu lisansı eklentisi

22,800

25,100

Logo GO 3 Connect Fatura firma artırımı

1,010

1,110

Logo GO 3 Connect Fatura sunuculu  firma artırımı

1,680

1,850

─  e-Defter

 

 

Logo GO 3 e-Defter  (1 firma)

3,850

4,200

Logo GO 3 e-Defter  firma artırımı

1,400

1,540

─ e-Arşiv Fatura

 

 

Logo GO 3 Connect e-Arşiv Fatura (1 firma)

1,740

1,910

Logo GO 3 Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı

450

495

─ e-İrsaliye

 

 

Logo GO 3 e-İrsaliye  (1 firma)

2,800

3,100

Logo GO 3 e-İrsaliye  firma artırımı

395

435

Logo GO 3 e-İrsaliye  (sunucu lisansı)

20,750

22,800

Logo GO 3 e-İrsaliye  firma artırımı (sunucu lisansı)

2,750

3,050

Logo GO 3 e-İrsaliye  (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

3,100

Logo GO 3 e-İrsaliye  firma artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

435

─ Diğer e-Çözümler

 

 

Logo GO 3 Connect B2B

3,150

3,450

Logo GO 3 e-Ekstre

3,800

4,150

Logo GO 3 Connect Banka

1,120

1,240

Logo GO 3 e-Serbest  Meslek Makbuzu

Bedelsiz

935

Logo GO 3 e-Müstahsil  Makbuzu

Bedelsiz

1,490

Logo GO 3 e-Müstahsil  Makbuzu  firma artırımı

Bedelsiz

275

─ Yöneti m karar destek sistemleri

 

 

Logo Mind Navigator  (1 kullanıcı)

4,000

4,400

─ Kullanıcı  artı rımları

 

 

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +2

2,600

2,850

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +5

4,050

4,500

Logo Mind Navigator  kullanıcı  artırımı +10

6,500

7,150

─ Ürün geçişleri

 

 

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş

1,730

1,900

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +2

1,610

1,770

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +5

2,450

2,700

Logo Mind Navigator  Navigator'dan  geçiş kullanıcı  artırımı +10

4,200

4,600

Logo Mind Navigator  Performa  XLSmart Pro'dan geçiş

Logo Mind Navigator  liste fiyatları üzerinden  %40 indirim uygulanacaktır.

─  Logo GO 3 Geçiş setleri (19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)

 

 

Logo GO 3 sonlandırılmış  KOBİ ürünlerinden  geçiş baz fiyatı

3,700

-

Logo GO 3 sonlandırılmış  KOBİ ürünlerinden  geçiş kullanıcı  başı birim fiyat

955

-

─ Logo Start 3

 

 

─ Ana paket(47)(48(49)

 

 

Logo Start 3 ana paket (1 kullanıcı)

1,790

-

Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ana paket (1 kullanıcı)

2,800

-

─ Start geçiş setleri (34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)

 

 

Logo Start 3 Start'tan  geçiş

240

-

─ Start kullandıkça  öde (sonraki  yıllar kullanım) (50)

 

 

Logo Start_KÖ

360

-

─ Logo Mali Müşavir  3

 

 

─ Ana paket(51)(52)(53)

 

 

Logo Mali Müşavir 3 ana paket (5 kullanıcı)

3,250

-

─ Kullanıcı  artı rımları

 

 

Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı  artırımı +2

2,450

2,700

Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı  artırımı +5

5,700

6,250

Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı  artırımı +10

8,750

9,650

─ Logo Mali Müşavir  3 kullandıkça  öde (yıllık kullanım)

 

 

Logo Mali Müşavir 3 ana paket_KÖ

575

-

e-Çözümler(54)

Logo Mali Müşavir 3 için e-Çözümler  paketi

2,550

2,800

Logo Mali Müşavir 3 için Connect Fatura firma artırımı

1,290

1,420

Logo Mali Müşavir 3 için e-Defter  firma artırımı

1,290

1,420

Logo Mali Müşavir 3 için e-Arşiv Fatura firma artırımı

450

495

─ Ek ürün ve hizmetler(57)

 

 

Set kontrol ve değişim hizmeti

895

985

Logo Start 3 Veritabanı  kullanım  lisansı

1,850

2,030

Logo GO 3 Veritabanı  kullanım  lisansı

1,850

2,030

Logo Mali Müşavir 3 Veritabanı  kullanım  lisansı

1,850

2,030

 

─ Açıklamalar

─ Logo GO 3

1. Logo GO 3 ürünü ve tüm opsiyonları,  en çok 16 kullanıcıya  kadar kullanılabilir.

2. Logo GO 3, Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veri tabanlarını  tavsiye eder. Windows  2008 R2 veya MS Windows  2012 işletim sistemi.   Sunucu üzerinde  bir başka “server”  uygulaması  (örn. Microsoft  Exchange  Server) çalıştırılmamalıdır.   Bu tip uygulamalar  için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.  SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır.

3. Logo GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye,  Sipariş, Maliyetlendirme,   Dinamik Birimleme,  Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe,  Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat,   Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet,  Taksit İşlemleri  (Parçalı Tahsilat),  Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon  Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi,  İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı,  Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini  içerir.

4. Ana paketlere  eklenen  kullanıcı  artırımları,  tek başına veya üst üste yüklendiğinde  kullanıcı  sayısını artıran paketlerdir.

 • Örnek: Logo GO 3 ana pakete “kullanıcı  artırımı +2” yüklendiğinde,  toplamda  3 kullanıcı  elde edilir. Ana paketler  ile beraber kullanılan  opsiyonlar  için listede belirtilmediyse  ayrıca kullanıcı  artırım seti alınmasına  gerek yoktur.

─ Opsiyonlar

5. Logo GO 3 e-İhracat  İşlemleri  modülü; ihracat operasyon  fişleri, ihraç kayıtlı satın alma faturası, ihraç kayıtlı satış faturası gibi fiş ve faturaların  kayıt edilmesini  ve elektronik  olarak gönderilmesini sağlayan  bir modüldür.  İhracat faturalarının  e-fatura olarak gönderilebilmesi   için bu modülün  alınması gerekmektedir.

6. Logo GO 3 ExcelTrans  sadece Türkçe dili ile kullanıma  sunulmaktadır.

7. Logo Perakende

 • “Barkod  Etiket Tasarımı  ve Basımı”  Perakende  modülünden  bağımsız  olarak da ayrıca satın alınabilir.

8. Kullanıcı  bağımsız  modüllerin  kullanıcı  sayısı, Logo GO 3 kullanıcı  sayısı ile sınırlıdır.

9. İş akış yönetimi

 • Logo Flow ana paket kullanıcı  sayısı 200 kullanıcıyı  içermektedir.
 • Logo Flow ürününün  kullanıcı  sayısı, bağlı bulunduğu  ERP ürününün  kullanıcı  sayısından  bağımsızdır.  Logo Flow ürünü için ayrıca Kullanıcı  Artırımı satın alınması gerekmektedir.
 • Logo Flow kullanıcı  artırımı paketi fiyatları aşağıdaki  gibidir.
 • Logo Flow ürününün  LEM bedeli, lisans bedelinin  %13'üdür.

  ─ İş akış yönetimi kullanıcı artırımları

  Geçerli LEM sözleşmesi  olan durumlarda uygulanır

  Geçerli LEM sözleşmesi olmayan durumlarda uygulanır

  Logo Flow kullanıcı  artırımı +20

  12,150

  13,350

  Logo Flow kullanıcı  artırımı +50

  22,950

  25,200

  Logo Flow kullanıcı  artırımı +100

  43,000

  47,250

  Logo Flow kullanıcı  artırımı +200

  77,750

  85,450

10. Logo GO 3 ürünüyle  entegre çalışan daha fazla çözüm için Ekosistem  çözümleri  fiyat listesini inceleyiniz.  Ekosistem  çözümleri,  Logo Çözüm Ortakları  tarafından  geliştirilen  ve Logo ürünleriyle  entegre çalışan çözümlerdir.

e-ÇÖZÜMLER

11. Logo e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına  ait temel fonksiyonların  genel kullanımı  sağlanırken,  e-Faturalar,  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın  (GİB) sunduğu  e-Fatura portalı üzerinden  manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin,  Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir.  Firmalar,  Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi  sayesinde,  kendi bilgi işlem sistemleri  vasıtasıyla  GİB'in sistemine  entegre olarak e-Fatura uygulamasını  kullanabilmektedir.   Böylelikle,  e-Faturaların  alım ve iletim işlemleri  otomasyona  geçirilebilmektedir.

12. Logo e-Defter

 • e-Defter  uygulaması,  Yevmiye  Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin,  belirlenen  standartlara  uygun şekilde dijital ortamda  hazırlanarak  Gelir İdaresi Başkanlığı'na  kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini  sağlar.
 • Yeni sürümler  ile ticari sistem tarafında  muhasebesel  güncellemeler  yapılmakta  ve bu değişiklik  ve güncellemeler  e-Defter  ürününü  de etkileyebilmektedir.   Ticari sistem tarafında  yapılması  gereken ve e-Defter'in  mevzuata  uygun basılmasını  sağlayacak  düzenlemelerden   yararlanılmasını  sağlamak  adına LEM yenilemelerinin  mutlaka yapılmasını  tavsiye ederiz.

13. Logo e-Arşiv Fatura

 • e-Arşiv Fatura uygulaması,  e-Fatura kapsamında  olan ya da olmayan  işletmelere  ve nihai tüketicilere  e-Fatura düzenlenmesini,  faturanın  ikinci nüshasının  elektronik  olarak korunmasını  ve ibraz edilmesini  sağlar.

14. Logo e-İrsaliye

 • e-İrsaliye  uygulaması,  sevk irsaliyelerini  dijital ortamda  oluşturarak  sevkiyat  süreçlerini  ve ticareti hızlandırmayı  sağlar.
 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne  sahip ve eLogo Özel Entegratörlük  kullanan  müşterilerimiz  için e-İrsaliye  modülü bedelsizdir.  Bedelsiz  sahip olunan e-İrsaliye  modülü,   bir sonraki sene LEM hesaplamasına  dahil edilecektir.
 • e-İrsaliye  modülünü  kullanabilmek  için, minimum  2.48.000.1  veya 2.49 sürümlerinden  birine sahip olmak gerekmektedir.
 • e-İrsaliye  Sunucu Lisansı modülünün,  e-İrsaliye  modülü ile birlikte alınması gerekmektedir.  Firmalar,  e-İrsaliye  ve e-İrsaliye  Sunucu Lisansı modüllerinin  birlikte alımıyla,  kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla  GİB'in sistemine  entegre olarak e-İrsaliye  uygulamasını  kullanabilmektedir.

15. Logo Connect B2B ve Logo Connect Banka

 • Connect B2B uygulaması,  farklı paydaşlarla  çalışan işletmelerin  kendi arasında  belge ve verilerin  dijital transferini  sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı  üzerinde  5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki  firma talepleri  için proje teklifi alınmalıdır.
 • Connect B2B modülünden,  lokalde kullanılarak  (veri aktarımını  kullanıcının  üstlenmesi  durumu)   veya Logo’dan  (Logo sunucuları  üzerinden)  hizmet alarak yararlanılabilir.  Aynı kurumun  firmaları arasında  veri aktarımında  lokal kullanım,  şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi  yapılması  durumunda  Logo sunucuları  üzerinden  hizmet kullanımı  tavsiye edilir.
 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.  Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na  danışılmalıdır.
 • Connect Banka, bir işletmenin  hesaplarını  ve çalıştığı banka şubelerini  ERP üzerinde  bir araya getirerek  banka işlemlerinin  güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer  giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini   sağlar.

16. Logo e-Ekstre

 • Tüm bankaların  ortak formatı olan MT940 formatındaki  hesap ekstrelerinin,  kullanılan  ERP çözümlerine  hızlı ve pratik olarak aktarılması  hizmetidir.  Hesap ekstresinde  bulunan hareketler  banka işlem fişi veya havale/EFT  fişi olarak ERP sistemine  kaydedilebilmektedir.
 • e-Ekstre kontör ücretlendirmesi  aşağıdaki  gibidir;

Günlük Kullanım

Her dosyadaki  her gün için

1 Kontör

Aylık Sınırsız (*Aylık paketler  her ay otomatik  olarak yenilenir.)

Aylık banka ve dosya sınırsız

30 Kontör

Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler  her yıl otomatik  olarak yenilenir.)

Yıllık banka ve dosya sınırsız

300 Kontör

17. Logo e-Müstahsil  Makbuzu  ve Logo e-Serbest  Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil  Makbuzu  ve e-Serbest  Meslek Makbuzu  sadece eLogo Özel Entegratörlüğü  ile çalışan modüllerdir.  Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük  kullanan  müşterilerimiz  için bu modüller  bedelsizdir.   Bedelsiz  sahip olunan e-Müstahsil  Makbuzu  ve e-Serbest  Meslek Makbuzu  modülleri,   bir sonraki sene LEM hesaplamasına  dahil edilecektir.

18. e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin  GİB nezdinde  onaylattığı  ve vergi numarası  olan tüzel kişiliklerin  sayısını ifade etmektedir.   Ek firma ihtiyaçları  için firma artırımı alınması gerekmektedir.  Firma sayısı artırımı istenilen  zamanda  yapılabilmektedir.
 • e-Çözümler  için tanımlanan  yukarıdaki  tüm kurallar,  Mali Müşavir 3 kullanıcıları  için de geçerlidir.

  ─ Ürün geçişleri

  Logo GO 3

  Logo GO 3'e GO Plus'tan geçiş

19. GO Plus ürünün kullanıcı  artırımı ve modül satışları ile LEM kapsamındaki  hata giderici (bugfix) sürümleri  1 Haziran 2017 tarihinde  sonlandırılmıştır.

20. GO Plus kullanıcıları  Logo GO 3 ürününe  geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi  yapmalıdır.  Alınması  gereken  Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe  Yönelik LEM’lerin  yapılması  yeterlidir.  Eğer, Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir.  LEM güncellemesinin   ardından  ellerinde  bulunan lisansların  standart LEM bedelinin  %40’ını ödeyerek  geçiş yapılabilir.

21. Ürün geçişlerinde,  kullanılan  mevcut ürünün faturasının  Logo’ya iletilmesi  gerekir.

Logo GO 3 sonlandırılmış  KOBİ ürünlerinden  geçiş

22. GO Basic, GO Pro, GO Shop Manager  ve LKS2'den  Logo GO 3’e geçişler mevcut ana paket, kullanıcı  ve varsa ilgili modüllerin  (üretim modülü hariç) geçişini içermektedir.  Geçiş için fiyat listesinde  yer alan baz ve kullanıcı  başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır.  (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı  başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı  sayısı))

Logo GO 3 Diğer sonlandırılmış  ürünlerden  geçiş

23. Alınteri,  Alınteri DOS, Alınteri WIN, Alınteri OEM ve LKS ürünlerinden  Logo GO 3’e geçmek  isteyen kullanıcılara  Logo GO 3 ana paketi %10 indirimli  olarak verilecektir.

Logo GO 3 Logo Start 3'ten geçiş

24. Güncel LEM sahibi Logo Start 3 kullanıcıları  Logo GO 3 ürününe,  Logo Start 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı arasındaki  fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilirler.  LEM sahibi olmayan  kullanıcılar  ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır.  Alınması  gereken  Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe  Yönelik LEM’lerin  yapılması  yeterlidir.  Eğer, Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir.  LEM güncellemesinin   ardından,  Logo Start 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı arasındaki  fiyat farkını ödeyerek  geçiş yapılabilir.

25. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

26. Ürün geçişlerinde,  kullanılan  mevcut ürünün faturasının  Logo’ya iletilmesi  gerekir.

Logo GO 3 Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)'den  geçiş

27. Güncel LEM sahibi Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) kullanıcıları  Logo GO 3 ürününe,  Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürününe  ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı arasındaki  fiyat farkını ödeyerek  geçiş yapabilirler.  LEM sahibi olmayan  kullanıcılar  ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi  yapmalıdır.  Alınması  gereken  Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe  Yönelik LEM’lerin  yapılması  yeterlidir.  Eğer, Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir.   LEM güncellemesinin   ardından,  Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürününe  ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı arasındaki  fiyat farkını ödeyerek  geçiş yapabilir.  Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) içerisinde  bulunan e-Fatura,  e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye,  e-Serbest  Meslek Makbuzu  modülleri  üst ürün geçişlerine taşınmamaktadır.

28. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

29. Ürün geçişlerinde,  kullanılan  mevcut ürünün faturasının  Logo’ya iletilmesi  gerekir.

Logo GO 3 Start'tan geçiş

30. Logo GO 3’e, güncel LEM sahibi Logo Start 3 ürününden  geçiş yapılabilmektedir.   Geçiş yapmak isteyen kullanıcılarının  önce Logo Start 3 ürününe  geçiş yapmaları  gerekmektedir.

31. Geçişlerde  mevcut Logo Start 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı arasındaki  fiyat farkı alınır.

32. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

33. Ürün geçişlerinde,  kullanılan  mevcut ürünün faturasının  Logo’ya iletilmesi  gerekir.

Logo Start 3

Logo Start 3'e Start'tan geçiş

34. Güncel LEM sahibi Start kullanıcıları  Logo Start 3 ürününe,  fiyat listesinde  yer alan geçiş bedelini ödeyerek  geçiş yapabilirler.  LEM sahibi olmayan  kullanıcılar  ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi  yapmalıdır.  Alınması  gereken  Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe  Yönelik LEM’lerin  yapılması  yeterlidir.  Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir.  LEM güncellemesinin   ardından,  fiyat listesinde  yer alan geçiş bedelini ödeyerek  geçiş yapılabilir.

35. Ürün geçişlerinde,  kullanılan  mevcut ürünün faturasının  Logo’ya iletilmesi  gerekir.

Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)'ye Start'tan geçiş

36. Güncel LEM sahibi Start kullanıcıları  Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürününe,  Start 3 liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) liste fiyatı arasındaki  fiyat farkını ödeyerek  geçiş yapabilir.LEM sahibi olmayan  kullanıcılar  ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi  yapmalıdır.  Alınması  gereken Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe  Yönelik LEM’lerin  yapılması  yeterlidir.  Eğer, Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesinin   ardından,  mevcut Logo Start 3 ürününe  ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürününe  ait güncel liste fiyatı arasındaki  fiyat farkını ödeyerek  geçiş yapılabilir.

37. Ürün geçişlerinde,  kullanılan  mevcut ürünün faturasının  Logo’ya iletilmesi  gerekir.

Logo Start 3'e sonlandırılmış  ürünlerden  geçiş

38. Alınteri,  Alınteri DOS, Alınteri WIN, Alınteri OEM ürünlerinden  Logo Start 3’e geçmek  isteyen kullanıcılara  Logo Start 3 ürünü %30 indirimli  olarak verilecektir.

Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)'ye sonlandırılmış  ürünlerden  geçiş

39. Alınteri,  Alınteri DOS, Alınteri WIN, Alınteri OEM ürünlerinden  Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli)’ye  geçmek  isteyen kullanıcılara  Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürünü %30 indirimli  olarak verilecektir.

Logo Start 3'e Start kullandıkça  öde'den geçiş

40. Start Kullandıkça  Öde'den  Logo Start 3’e geçmek  isteyen kullanıcılara  Logo Start 3 ürünü %70 indirimli  olarak verilecektir.

41. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)'ye Start kullandıkça öde'den geçiş

42. Start Kullandıkça  Öde'den  Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürününe  geçmek  isteyen kullanıcılar,  Logo Start 3'ün güncel liste fiyatının  %30'unu  ve Logo Start 3 liste fiyatı ile Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) liste fiyatı arasındaki  fiyat farkını ödeyerek  geçiş yapabilir.

43. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

Logo Mali Müşavir 3

Logo Mali Müşavir 3'e Mali Müşavir Plus'tan geçiş

44. Güncel LEM sahibi Mali Müşavir Plus kullanıcıları  Mali Müşavir 3 ürününe,  sadakat indirimi uygulanmadan  standart LEM bedelinin  %40’ını ödeyerek  geçiş yapabilirler.  LEM sahibi olmayan  kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi  yapmalıdır.  Alınması  gereken  Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe  Yönelik LEM’lerin yapılması  yeterlidir.  Eğer, Geçmişe  Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir.  LEM güncellemesinin ardından,  ellerinde  bulunan lisansların standart LEM bedelinin  %40’ını ödeyerek  geçiş yapılabilir.

45. Ürün geçişlerinde,  kullanılan  mevcut ürünün faturasının  Logo’ya iletilmesi  gerekir.

Logo Mali Müşavir 3'e sonlandırılmış  ürünlerinden  geçiş

46. Logo Mali Müşavir ürünü kullanıcıları,  Mali Müşavir 3 ürününe  liste fiyatı üzerinden  %30 indirim avantajıyla  sahip olurlar. Geçişte ellerindeki  Mali Müşavir lisansından  feragat etmelidirler.

─ Logo Start 3 & Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)

47. Logo Start 3 ve Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürünü 1 kullanıcılıdır  ve kullanıcı  sayısı artırılamaz.

48. Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürünü, Logo Start 3 ürününe  ek olarak e-Fatura,  e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye  ve e-Serbest  Meslek Makbuzu  entegrasyonlarını   içerir.

49. Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürünü, sadece eLogo entegratölüğünde   sunulmaktadır.

50. Logo Start 3 ve Logo Start 3 (e-Devlet  içerikli) ürününün  kullandıkça  öde uygulaması  bulunmamaktadır.   Daha önce kullandıkça  öde satın almış Start kullanıcıları  için yıllık kullanım  fiyatları bulunmaktadır.

─ Logo Mali Müşavir 3

51. Logo Mali Müşavir 3 ana paket; Muhasebe  Yönetimi,  Duran Varlık Yönetimi,  İşletme Defteri, Beyanname,  Büro Yönetimi,  Bordro (10.000  çalışan) modüllerini  içerir.

52. Son bir yıl içinde meslek grubuna  yeni katılmış Mali Müşavirler,  Logo Mali Müşavir 3 ürününe  %30 indirim avantajıyla  sahip olmaktadır.

53. Logo Mali Müşavir 3 kullanıcıları,  Logo GO 3 ana paket'e,  tüm opsiyonel  modüllerine   ve kullanıcı  artırımlarına  liste fiyatı üzerinden  %50 indirimli  olarak sahip olurlar. e-Devlet  uygulamaları  %50 indirime  dahil değildir.

54. Logo Mali Müşavir 3 e-Çözümler  paketi; Connect Fatura, Conncet e-Arşiv Fatura, e-Defter,  e-İrsaliye  ve e-Serbest  Meslek Makbuzu  modüllerini  içermektedir.

─ LEM

55. Logo GO 3 ürününün  LEM bedeli lisans fiyatlarının  %10'udur.

56. LEM fiyatı, kullanıcının  elindeki ana paket, kullanıcı  artırımı ve opsiyonların  güncel lisans fiyatlarının  %10’u alınarak hesaplanır.

─ Ek ürün ve hizmetler

57. Uyarlama  araçları olmadan  veri yazan uygulamaları  kullananların  Veritabanı  Kullanım  Lisansı edinmeleri  gerekmektedir.