Fiyat Listesi

İŞ ANALİTİĞİ ÇÖZÜMLERİ FİYAT LİSTESİ 

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel açıklamalar

1. Fiyat listesinde  bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından  tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.

2. Tüm fiyatlar Türk Lirası(TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

─ LEM (Logo Enterprise Membership)

4. LEM; kullanılan  ürünlerin  en güncel sürümlerine,  bu kapsamda  eklenen yeni özelliklere  ve performans  iyileştirmelerine  sahip olunmasını  sağlayan  ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları  ve modüller için özel fiyatlardan  faydalanılmasını  sağlayan  bir abonelik sistemidir.

5. Yeni ana paket alımlarında  1 yıllık LEM bedelsizdir.  Ürün geçişlerinde  ise;

  • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir.
  • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.

6. LEM sözleşmesi geçerlilik süresi 1 yıldır. Sözleşme yenileme tarihi, bir önceki sözleşme bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır.

7. LEM’i, bitiş tarihinden  önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen  kullanıcılar  sadakat indiriminden  yararlanarak  LEM’lerine  avantajlı fiyatlar üzerinden  sahip olabilirler.

8. LEM geçerliliğini  yitirdiği durumda,  “LEM olan durumlarda  uygulanan  fiyat” ile alınan ek ürünlerin  kurulumu  gerçekleştirilemez.

9. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde  yenilenmeyen  LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır.  Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin  %10 fazlasıdır.

10. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona  bakılarak  (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma   artırımı) hesaplanır.  Kullanıcı artırımları,  satın alındıkları  andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına  dahil edilir. Opsiyonlar  (modüller)  için ise LEM fiyat hesaplaması;  LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının  üzerinden  1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına  dahil edilir.

11. LEM fiyatlarına  yetkili Logo İş Ortakları’nın  servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.

 

LEM olan durumlarda

uygulanır

LEM olmayan durumlarda

uygulanır

Ürün açıklaması

Fiyat

Fiyat

─ Logo Mind Insight(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

─ Ana paket

Logo Mind Insight (1 kullanıcı)

21.900

─ Kullanıcı  artı rımları(8)  (9)

Logo Mind Insight kullanıcı artırımı +1

8.200

─ Opsiyonlar(10)(11)

Logo Mind Insight - mail gönderim  (5 mail adresi)

10.000

11.000

Logo Mind Insight - mail gönderim  (10 mail adresi)

16.000

17.600

Logo Mind Insight - mail gönderim  (25 mail adresi)

33.600

37.000

Logo Mind Insight - mail gönderim  (50 mail adresi)

53.650

59.000

─ Ürün geçişleri

Logo Mind Insight Logo Mind Informer'dan  geçiş

Proje bazlı fiyatlandırılacaktır.

Logo Mind Insight Logo Mind Informer Advanced'den  geçiş

Proje bazlı fiyatlandırılacaktır.

Logo Mind Insight BI Pro'dan geçiş

Proje bazlı fiyatlandırılacaktır.

─ Logo Mind Budget(12)(13)(14)(15)(16)(17)

─ Ana paket

Logo Mind Budget (1 kullanıcı)

35.050

─ Kullanıcı  artı rımları (18)(19)

Logo Mind Budget kullanıcı artırımı +1

4.950

5.050

─ Ürün geçişleri

Logo Mind Budget Performa  Bütçe'den  geçiş

Proje bazlı fiyatlandırılacaktır.

─ Açıklamalar

─ Logo Mind Insight

1. Logo Mind Insight; Logo ürün aileleri veritabanlarını;  Logo iş ve çözüm ortaklarının  Logo ürün ailesinde yer alan çözümler için geliştirdiği  ve kullanıcıda  birlikte çalıştığı veritabanlarını  ve Microsoft  Excel bağlantısını  içerir.

2. Logo Mind Insight'ın  bağımsız  bir sunucu üzerine kurulması  önerilir.

3. Logo Mind Insight, Microsoft®  SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı  ile kullanılabilmektedir.   En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki  disk alanına ihtiyaç duymaktadır.  Microsoft®  SQL Server® 2014 ve Microsoft®  SQL Server® 2016 ihtiyaçları  için lütfen yetkili İş Ortaklarına  danışınız.

4. Logo Mind Insight; MS SQL, Qracle ve my SQL veritabanları  ile entegre edilebilir ve tüm Logo çözümleriyle  birlikte kullanılabilir.  Kullanıcılar  veri bağlantılarını  ve kendi tablo/viewlerini  kullanarak  analiz hazırlayabilirler.  Ayrıca, Logo Mind Insight’ın  içeriğinde  hazır dashboard  ve rapor paketi de sunulmaktadır. 

5. Logo Mind Insight, min.16 GB belleğe ihtiyaç duyar ve sistemin kurulabilmesi  için min. 5 GB disk alanına ihtiyaç vardır. Raporlama  ve analiz için kullanılan  Logo çözümünün veri kapasitesine  ve uygulamayı  kullanacak  kullanıcı sayısına göre disk alanı ve bellek ihtiyacı artış gösterebilir.

6. KLogo Mind Insight, Bellek içi (in memory),  analiz ve ilişkisellik  (association)  teknolojisi  özelliklerini  kullanır. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar  ile kullanılabilir.

7. Logo Mind Insight için yurt içi dil destekleri  ile ilgili detaylı bilgi alınız.

8. Kullanıcı terimi, "named user" anlamında  kullanılmıştır.

9. Kullanıcı artırımı alınabilmesi  için, geçerli LEM'in olması gerekmektedir.

─ Logo Mind Insight - Opsiyonlar

10. Logo Mind Insight mail gönderim  özelliğinden  yararlanılabilmesi  için;

  • Logo Mind Insight'ın  1.28 ve sonrası bir sürümde kullanılması,
  • Logo Mind Insight mail gönderim  modülü satın alınması,
  • Logo Mind Insight 1 kullanıcı lisansının,  sadece mail gönderim  özelliği için ayrılması  ya da eğer bu işlem için ayrılabilecek  ek kullanıcı lisansı bulunmuyorsa,  Logo Mind Insight kullanıcı artırımı +1 satın alınması gerekmektedir.

11. Logo Mind Insight mail gönderimi  özelliği, uygulamanın  sadece https modunda  çalışması  ile uyumludur.

─ Logo Mind Budget

12. Logo j-Platform  kullanıcıları  için Logo Mind Budget fiyatı proje dahilinde  belirlenmektedir.

13. Logo Mind Budget, Microsoft®  SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı  ile kullanılabilmektedir.   En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki  disk alanına ihtiyaç duymaktadır.  Microsoft®  SQL Server® 2014 Full Use ihtiyaçları  için lütfen yetkili Logo iş ortaklarına  danışınız.

14. Logo Mind Budget ana paketine,  1 kullanıcılı  Logo Mind Insight ana paketi dahildir.

15. Logo Mind Insight kullanıcıları,  sonraki dönemde  Logo Mind Budget almak isterlerse,  Logo Mind Budget ile Logo Mind Insight arasındaki  fiyat farkını ödeyerek  kullanıma başlayabileceklerdir.

16. Logo Mind Budget; bütçe/alt  bütçe planlayıcı  editörü, gelişmiş formül oluşturucu,  bütçe boyutları,  miktar bütçesi, tutar bütçesi, bütçe revizyonları,  ödeme planları, geçmiş yıl veri bağlantıları,  finansal raporlar, excel aktarımı, ERP veri entegrasyonu  modüllerini  içermektedir.  Logo Mind Budget ana paketinde  yer alan iş analitiği çözümleri  ise dashboard’lar,  kurumsal  kullanıcı rapor tasarlayıcı,  rapor yönetimi,  rapor çıktıları, interaktif  raporlar, denetim kaydı, mobil erişim, veri entegrasyonu,  ileri düzey veri analizi modüllerini  içerir

17. Logo Mind Budget için yurt içi dil destekleri  ile ilgili detaylı bilgi alınız.

18. Logo Mind Budget ile Logo Mind Insight kullanıcı sayıları birbirinden  bağımsızdır.  Ürünler için ayrı kullanıcı artırımları  satın alınmalıdır.  Örneğin; Logo Mind Budget ana paketi 5 kullanıcılı  olarak kullanılırken,  Logo Mind Insight 1 kullanıcılı  olarak kullanılabilmektedir.

19. Logo Mind Budget için eklenen kullanıcılar  eş zamanlıdır;  Logo Mind Insight için ise named user şekildedir.

─ LEM

20. Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget ürünlerinin  LEM bedelleri lisans fiyatlarının  %13'üdür.

21. Logo Mind Budget'a dahil olarak Logo Mind Insight'a da sahip olan kullanıcıların,  bir sonraki yıl LEM yenileme  döneminde,  her iki ürünün de LEM yenilemesini  yapmaları gerekmektedir.