Logo Entegre Çözümler

 

Günümüz işletmeleri, operasyonlarını yürütürken hem maliyet avantajı kazanmak hem de zamandan tasarruf etmek istiyorlar. Bu iki avantaja eş zamanlı ve süreklilik sağlayacak şekilde sahip olmak ise 360° yürütülen bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor.

Logo Ocean bu ihtiyaca yönelik oluşturduğu anlayış ile; dağıtım, üretim, depo ve lojistik operasyonlarının barkodlu el terminalleri üzerinden bütünsel denetimini ve iyileştirilmesini sağlar. Böylelikle bir yazılım olmaktan öte süreç, personel ve kaynak yönetiminde ölçülebilir sonuçlar sunan bir iş ortağı prensibi ile çalışır.

Mutlu müşteri deneyimi için bütünleyici çözümler!

Logo Ocean, depo yönetimi ve lojistik işlemlerini tek bir platformdan yönetmeye olanak vererek kanallar arasında kusursuz bir müşteri deneyimi sağlar. Mal kabulu, depo içerisindeki yerleştirme, sevkiyat için mal toplama, sevkiyat için en uygun aracın belirlenmesi, sevkiyat ve malın müşteriye teslimatı gibi tüm depolama ve lojistik süreçlerinde akıllı yönlendirmelerle süreci yönetir.

Birçok şirket ve iş koluna uygun yapısı ile depo yönetim ve lojistik süreçlerini en verimli şekilde yönetmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verir.

Artan verim, azalan maliyetler, yükselen karlılık! Logo Ocean, gelişmiş depo yönetim fonksiyonlarına sahip yapısı ile işletmelerde toplamda %40’a varan maliyet avantajı yaratabilir.

 • %20 Daha etkin stoklama Depo düzenini sağlayarak depo alanının en etkin şekilde kullanımını destekler.

 • %65 Artırılmış iş verimliliği Hem çalışanların görev ve sorumluluklarına hem de iş planlarının uygunluğuna göre iş atamaları yaparak insan kaynağında verimli kullanım sunar.

 • %90 İyilştirilmiş iş sonuçları Görev ve sorumluluklara göre yapılan iş atamalarında çalışanları adım adım yönlendirerek, istenen doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

 • %5 Daha fazla enerji tasarufu Görev ve sorumluluklara göre ekipman ataması yaparak mevcut ekipmanların etkin ve düzgün kullanılmasına yardımcı olur.

 • %75 Personel bağımsız çalışma Çalışanları adım adım yönlendirerek görevin doğru, eksiksiz ve en kısa zamanda yapılmasını sağlar; akıllı uygulamalar ile karar ve operasyon süreçlerini en verimli şekilde yönetir.

 • %99 izlenebilirlik Tüm depo ve tedarik zinciri süreçlerini sistem üzerinden izlemeye olanak verir.

Her sektöre özel maksimum esneklik sağlayan altyapı!

Logo Ocean, kendi içerisinde geliştirme aracına sahiptir. El terminal ekranları ve süreçler kullanıcılar tarafından isteğe bağlı değiştirilebilir. Raporlandırma aracı ile Logo Ocean içerisindeki raporlar ve listeler de kullanıcıya özel tasarlanabilir. Kendi içerisinde barındırdığı bu uyarlama ve raporlama araçları her sektöre özel birebir çözümler üretilmesini sağlar. Ayrıca, rekabet avantajı sağlayacak ve kolaylıkla uygulanabilecek iyileştirmeler geliştirilmesine olanak tanır.

Logo Ocean ile yapılabilecek temel işlemler:

Stok Takibi

 •  Raf bazında stok takibi
 •  Palet takibi
 •  Seri/Lot takibi
 •  Rezerve edilmiş stok takibi
 •  Hasarlı, red ve bloke edilmiş malların takibi
 •  Sayım

Sevkiyat

 • Sevkiyat planlama 
 • Araç planlama
 • Hatalı mal yüklemesi kontrolü
 • Eksik/Fazla yükleme kontrolü
 • FIFO/FEFO'ya göre yükleme
 • Hatalı kamyon yüklemelerinin engellenmesi

Mal Kabul

 • Hatalı, eksik, fazla mal kabulünün engellenmesi
 • İrsaliye kontrolü
 • Malın doğru yere yerleştirilmesi

İade Takibi

 • İade kontrolleri
 • Sağlam ve bozuk İadeler

Depo Düzeni

 • Raf sistemi düzeni
 • Maksimum depolama alanın kullanılması
 • Depo düzenin sağlanması

Personel Yönetimi

 • İş atamaları
 • Personel görev ve sorumluluklarına göre iş dağılımı
 • Yetkilendirmeler
 • Personel izleme
 • Personel Performans

Üretim

 • Depodan üretime sevkiyat
 • Mamül kabul
 • Kalite kontrol süreçleri

Logo Ocean’da öne çıkan özellikler

 • Sürece göre uyarlanabilir arayüzler
 • Tam endüstriyel ekranlar
 • Raporlandırma tasarım aracı
 • Kişiselleştirilmiş arayüzler
 • Profesyonel entegrasyon birimi
 • Dağıtık depo yapısına uygunluk
 • Dijital harita üzerinde rotalama
 • RFID
 • Üç boyut görselleştirme
 • Kişileştirilmiş dasboard'larda kolay izleme
 • Robotik depo